دلنوشته یه خلوت

دلنوشته یه خلوت

خلوت
1 - (مصدر) تنهایی گزیدن تنها نشستن . 2 - ( اسم ) تنهایی انزوا . 3 - مجموعه ایست از مخالفات نفس و ریاضات از کاستن خوراک و خواب و روزه گرفتن و کم سخن گفتن و ترک مخالطت با مردم و مداومت ذکر خدا و نفی خواطی و محادث. سر با حق چنانکه غیر مجال نیابد . 4 - جای خالی از اغیار . 5 - شبستان خوابگاه . جمع : خلوات .


۶ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۶:۱۳۳۰
آبان
شاید در اشتباهم

شایدم نه

۱۷:۱۰۲۹
آبان


یه شعر زیبا برای ...من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم! باید اول به تو گفتن که: چنین خوب چرایی؟
ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی !؟
آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سرّیست خدایی
پرده بردار، که بیگانه خود این روی نبیند تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی
حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان این توانم که بیایم سر کویت به گدایی
عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهلست، تحمل نکنم بار جدایی
روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا در همه شهر دلی هست که دیگر بربایی !؟
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی
شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی
سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد که بدانست که دربند تو خوشتر ز رهایی
خلق گویند برو دل به هوای دگری ده نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی

۲۰:۴۵۲۴
آبان

سر عجیبیست در دلبستگی ها

تا میای به یه چیزی یا کسی انس بگیری

از همون ناحیه بدترین ضربه ها رو دنیا بهت میزنه

ای کاش میتونستم ، از آنچه در دنیا تجربه کردم درس بگیرم

آدم عاقل کسیه که یه اشتباه رو دو بار تکرار نکنه

۰۱:۵۱۲۳
آبان

دلم تنگه

می گریم

احساس بی توفیقی می کنم

اربعین نزدیکه

نزدیک ، نزدیک

یاران دارن میرن

خیلی هاشون دارن میرن

از بهترین دوست و دوستانم ، تا بقیه دوستان

گویی همه دارن میرن بهشت

و من جا موندم

انگار تمام وابستگیهای دنیا منو گرفتن و دوستان مانند پرنده پر می کشند

به من می گویند

می گویند ول کن اینجا و با ما بیا

بیا بریم پیش جایی که تموم خوبان عالم جمعند

ولی ...


۱۴:۰۲۲۲
آبان
گاهی اوقات فک می کنم چرا باید حرف بزنم یا چیزی بگم
کی منتظر حرف زدنه منه
به نتیجه میرسم که سکوت کنم
ولی انگار حرف زدن شده مثه یه عادت
هر چند سعی می کنی این کار رو نکنی
۱۴:۰۲۲۲
آبان

شروعی دوباره

بعد از یه سال